मुख्य बातमी,

मुख्य बातमी/hot-posts

Recent posts

View all
 उस्मानाबाद जनता सहकारी बँकेच्या बेकायदेशीर नियमबाह्य कारभाराची चौकशीची मागणी
 ऐंशीत संघर्ष करणाऱ्या शेतकरी जोडप्याला खा. ओमराजे यांची आर्थिक मदत
 उस्मानाबाद  : खाजगी क्षेत्रात 402 पदे भरण्यासाठी इच्छुक पुरुष उमेदवारांच्या ऑनलाईन मुलाखती