--> 13 ते 19 जुलैच्या मध्यरात्री 12.00 वाजेपर्यंत संचारबंदी लागू | Osmanabad Today

13 ते 19 जुलैच्या मध्यरात्री 12.00 वाजेपर्यंत संचारबंदी लागू

असे आहेत संचारबंदीचे नियम  उस्मानाबाद,  राज्य शासनाने “महाराष्ट्र कोव्हीड 19 उपाययोजना नियम, 2020” प्रसिद्ध केले असून यातील नियम क्...

असे आहेत संचारबंदीचे नियम उस्मानाबाद,  राज्य शासनाने “महाराष्ट्र कोव्हीड 19 उपाययोजना नियम, 2020” प्रसिद्ध केले असून यातील नियम क्र. 3 नुसार करोना विषाणुमुळे (COVID-19) उद्भवलेल्या संसर्गजन्य रोगाचा प्रतिबंध व नियंत्रण यासाठी जिल्हाधिकारी यांना त्यांचे कार्यक्षेत्रात सक्षम प्राधिकारी म्हणून घोषित केले आहे.

                 कोरोना विषाणू कोविड-19 चा वाढता प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी राज्यात विविध प्रतिबंधात्मक उपाययोजना करण्यात येत आहेत. त्याअनुषंगाने  शासनाने संपुर्ण राज्यात लॉकडाऊन दि. 31/07/2020 रोजीच्या मध्यरात्रीपर्यंत वाढविण्यात आलेला आहे. तसेच लॉकडाऊन मधील निर्बंधाची सुलभता आणि लॉकडाऊन टप्पानिहाय उघडणे (Easing of restrictions and phase wise opening of lockdown Mission Begin Again) बाबत मार्गदर्शक सुचना निर्गमित केल्या आहेत.                                   

  उस्मानाबाद जिल्ह्यातील उस्मानाबाद नगर पालिका क्षेत्रात कोरोना विषाणू कोविड-19 या विषाणुचा वाढता प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी प्रतिबंधात्मक उपाययोजना करणे व त्यावर नियंत्रण आणण्याची कार्यवाही करणे आवश्यक झाले आहे. त्याकरिता कोरोना कोविड-19 विषाणुचा प्रसार थांबविण्यासाठी उस्मानाबाद नगर पालिका क्षेत्रात संचारबंदी लागू करणे आवश्यक झाले असल्याची माझी खात्री झाली आहे.

                                त्याअर्थी मी दिपा मुधोळ–मुंडे, जिल्हादंडाधिकारी उस्मानाबाद फौजदारी प्रक्रिया संहिता 1973 चे कलम 144 (1) (3), साथरोग अधिनियम 1897 च्या कलम 2 आणि आपत्ती व्यवस्थापन कायदा 2005 च्या सर्व संबंधित तरतुदी अन्वये प्राप्त अधिकाराचा वापर करुन संपुर्ण उस्मानाबाद नगर पालिका क्षेत्रात (औद्योगीक वसाहत क्षेत्र वगळुन) दिनांक 13/07/2020 च्या 00.00 वाजेपासुन ते 19/07/2020 च्या मध्यरात्री 12.00 वाजेपर्यंत संचारबंदी लागु करीत आहे. या कालावधीत नागरीकांना अनावश्यकरित्या घराबाहेर पडण्यास सक्त मनाई करण्यात येत आहे. करोना विषाणूचा (COVID-19) होणारा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी प्रतिबंधक उपाययोजनेचा एक भाग म्हणून नागरिकांची एका ठिकाणी

होणारी गर्दी टाळण्यासाठी उस्मानाबाद जिल्हयातील उस्मानाबाद नगर पालिका क्षेत्रातील खालील आस्थापना वगळून

1)            सर्व किराणा दुकान चालु राहतील.

2)            सर्व  दवाखाने,  मेडीकल, चष्मा दुकाने, पशुवैद्यकीय सेवा चालु राहतील.

3)            अंडी, मटन, चिकन, दुध व दुग्धजन्य पदार्थ, ब्रेड, फळ विक्री करणारे व संबंधित वाहतुक करणारे व इतर अत्यावश्यक सुविधा चालु राहतील.

4)           मुख्याधिकारी नगर परिषद उस्मानाबाद यांनी भाजीपाला विक्रेत्यांना गलोगल्ली फिरुन भाजी विक्री करणेस सुचीत करावे. तसेच एका भाजी विक्रेत्यास एक गल्ली देण्यात यावी. व सदर विक्रेता         दुस-या गल्लीमधे येणार नाही याची दक्षता घ्यावी.

5)            सर्व बांधकामे सुरु राहतील. बांधकामावर सर्व मजुरांनी मास्क/स्वच्छ रुमालाचा वापर करावा तसेच सामाजिक अंतराचे पालन करावे. 

6)            जार, वॉटर सप्लायर्स यांनी पाणी जारव्दारे वाटप न करता ग्राहकांकडील उपलब्ध भांडयामधे पाणी दयावे आणि त्यावेळेस सामाजिक अंतराचे पालन करावे. किंवा जार, वॉटर स्पलायर्स यांनी संपुर्ण जार ग्राहकास द्यावे व रिकामी जार परत न नेता त्याच जारमध्ये पुनर्भरणाची घरपोच सेवा द्यावी व सर्व जार, वॉटर सप्लायर्स कर्मचारी यांना त्यांचे ओळखपत्राआधारे परवागनी राहील.

7)           घरगुती गॅस घरपोच सेवा देतांना गॅस कंपनीचा गणवेश परिधान करावा व त्यांचे गणवेश नसलेल्या कर्मचारी यांनी ओळखपत्र सोबत ठेवावे.

8)            फिरते दुध विक्रेते यांच्या मार्फत घरपोच दुध / दुध पाकीटांची विक्री / वितरण करता येईल परंतु एका ठिकाणी उभे राहुन दुध विक्री करता येणार नाही. घरपोच दुध / दुध पाकिटे वाटपाच्यावेळी कोरोना विषाणू कोविड-19 च्या अनुषंगाने सामाजिक अंतराचे पालन करावे. तसेच घरपोच दुध विक्रीची वेळ सकाळी 7.00 ते दुपारी 12.00 पर्यंत राहील.

9)            सर्व बॅकेचे कामकाज व मिनी ATM सुरु राहील.

10)          सर्व प्रकारची मालवाहतुक व त्यानुषंगाने उस्मानाबाद नगर पालिका क्षेत्रात गोदामे चालविण्यास परवानगी देण्यात येत आहे, त्यानुषंगाने त्या आस्थापनांनी हमालांना ओळखपत्र उपलब्ध करुन द्यावीत.

11) वर्तमानपत्रे व माध्यमांविषयक सेवा चालु राहतील.

12) सर्व शासकीय कार्यालय व केंद्र शासनाचे सर्व विभागांची कार्यालये सुरु राहतील. या कार्यालयाचे / विभागांचे कर्मचारी कार्यालयीन ओळखपत्राव्दारे नगर पालिका क्षेत्रात प्रवास करु शकतील.

13) मा. जिल्हा व सत्र न्यायालय उस्मानाबाद येथील न्यायालयीन कामकाजास परवानगी राहील.

14) कृषी उत्पन्न बाजार समिती सुरु राहील. सदर ठिकाणी सामाजिक अंतराचे पालन करावे.

15) उस्मानाबाद नगर पालिका क्षेत्रातील नागरीकांना इतर जिल्हयात व राज्यात जाण्यासाठी ऑनलाईन पास मिळणार नाही. तथापी अत्यावश्यक सेवा, वैद्यकीय कारण किंवा अंत्यविधीसाठी परवानगी देण्यात येईल. यासाठी नागरीकांनी www.covid19.mhpolice.in या संकेतस्थळावर अर्ज करावा.

16) उस्मानाबाद नगर पालिका क्षेत्रातील सर्व नागरीकांनी कोरोना विषाणुचे अनुषंगाने (ताप,सर्दी,खोकला, डोकेदुखी व श्वसनास त्रास इ.) लक्षणे आढळुन आल्यास नजीकच्या शासकीय रुग्णालयात तपासणी करुन घ्यावी.

17)         विद्युत सेवा, मोबाईल व दुरसंचार सेवा पुरविणा-या कंपन्या, आस्थापना व त्यांचे कर्मचारी वाहनांना ओळखपत्राआधारे परवानगी राहील.

18) अंत्यंविधीसाठी शासनाचे आदेशात नमुद केल्यानुसार नियमाप्रमाणे परवानगी राहील.

19) पेट्रोल / डिझेल पंप फक्त अत्यावश्यक सेवा, मिडीया व वैद्यकीय सेवा देणा-या कर्मचा-यांचा वाहनांना व शासकीय वाहनांसाठीच सुरु राहील. ओळखपत्राची पडताळणी करुनच पेट्रोल / डिझेल वितरित करण्यात यावे. पेट्रोल / डिझेल पंपावर काम करणा-या कर्मचा-यांना पेट्रोल / डिझेल पंप  चालकांनी दिलेल्या ओळखपत्राअधारे परवानगी राहील. पेट्रोल / डिझेल पंप सकाळी 9 ते दुपारी 12 या वेळेत चालू राहतील. तथापि पोलीस वेलफेअर पेट्रोल / डिझेल पंप दररोज 24 तास (24 × 7) चालू राहील.

20) औद्योगीक वसाहतीमधील कारखान्यांमधे काम करणा-या कर्मचा-यांना / व्यक्तींना ओळखपत्र देण्याची जबाबदारी त्या त्या आस्थापनेची राहील तसेच त्यांची वाहतुक ठरलेल्या ठिकाणी करण्याची सोय संबंधित कंपनीने करावी.

21) प्रशासनाच्या पुर्व परवानगी शिवाय कोण-याही धार्मिक/यात्रा/मेळावे/विविध प्रकारचे प्रदर्शने/आठवडी बाजार/जनावरांचे बाजार भरविणे इ. आयोजन करण्यास मनाई करण्यात येत आहे.       


या आदेशाची कडक अमलबजावणी सर्व संबंधित यंत्रणांनी करावी. कुठल्याही व्यक्तींकडुन या आदेशातील सुचनांचे उल्लंघन झाल्यास त्यांचेविरुध्द आपत्ती व्यवस्थापन कायदा 2005 च्या कलम 51 ते 60 व भारतीय दंड संहिता कलम 188 नुसार कायदेशीर कारवाईस पात्र राहील. तसेच अन्य कायदेशीर कारवाई देखील केली जाईल असे आदेशात नमूद केले आहे.

COMMENTS

Name

VIDEO,4,उस्मानाबाद जिल्हा,127,उस्मानाबाद शहर,30,एडिटर डेस्क,2,खुले व्यासपीठ,9,ताज्या बातम्या,55,देश - विदेश,3,महाराष्ट्र,20,मुख्य बातमी,92,स्पेशल न्यूज,16,
ltr
item
Osmanabad Today : 13 ते 19 जुलैच्या मध्यरात्री 12.00 वाजेपर्यंत संचारबंदी लागू
13 ते 19 जुलैच्या मध्यरात्री 12.00 वाजेपर्यंत संचारबंदी लागू
https://1.bp.blogspot.com/-NYRswxLny8Q/XwhlPvO1-kI/AAAAAAAAJWs/SPTCdTlYicMGIsTKt_T-zCuPR_mqf7mAwCLcBGAsYHQ/s320/1584716971-0033.jpg
https://1.bp.blogspot.com/-NYRswxLny8Q/XwhlPvO1-kI/AAAAAAAAJWs/SPTCdTlYicMGIsTKt_T-zCuPR_mqf7mAwCLcBGAsYHQ/s72-c/1584716971-0033.jpg
Osmanabad Today
https://www.osmanabadtoday.com/2020/07/Osmanabad-lockdown-Rules.html
https://www.osmanabadtoday.com/
https://www.osmanabadtoday.com/
https://www.osmanabadtoday.com/2020/07/Osmanabad-lockdown-Rules.html
true
1604299900197800352
UTF-8
Loaded All Posts Not found any posts VIEW ALL Readmore Reply Cancel reply Delete By Home PAGES POSTS View All RECOMMENDED FOR YOU LABEL ARCHIVE SEARCH ALL POSTS Not found any post match with your request Back Home Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat January February March April May June July August September October November December Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec just now 1 minute ago $$1$$ minutes ago 1 hour ago $$1$$ hours ago Yesterday $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago more than 5 weeks ago Followers Follow THIS PREMIUM CONTENT IS LOCKED STEP 1: Share to a social network STEP 2: Click the link on your social network Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy Table of Content