रोपवाटीका योजनेचा लाभ घेण्यासाठी शेतकऱ्यांनी ऑनलाईन नोंदणी करावी...


           उस्मानाबाद -  राष्ट्रीय कृषिविकास योजना पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर रोपवाटीका सन 2020-21 अंतर्गत रोपवाटीका या घटकाकरीता लाभ घेण्यासाठी इच्छुक शेतकऱ्यांकडुन अर्ज मागविण्या येत आहेत.


      हा कार्यक्रम राबविताना मार्गदर्शक सुचनांचे काटकोरपणे अवलंब करणेबाबत राज्य शासनाच्या मार्गदर्शक सूचनेनुसार लाभ देण्याबाबत कळविण्यात आलेले आहे. सन 2020-21 मधील तालुकानिहाय इच्छुक शेतकऱ्यांचे Maha DBT या संकेतस्थळावर ऑनलाईन किंवा तालुका कृषि अधिकारी कार्यालय यांचेकडे ऑफलाईन अर्ज करावेत.


प्राप्त अर्जातुन लक्षांकानुसार सोडत पध्दतीने निवड करण्यात येणार आहेत. इच्छुक शेतकऱ्यांनी स्वंतत्र रित्या https://mahadbtmahait.gov.in ऑनलाईन संकेत स्थळावर ऑनलाईन पध्दतीने नोंदणी करावी. अधिक माहितीसाठी नजीकच्या मंडळ कृषि अधिकारी / तालुका कृषि अधिकारी तसेच संबंधीत कृषि सहाय्यकाशी संपर्क साधावा. अर्ज भरण्याची मुदत 02 ऑक्टों. 2020 ते 19 ऑक्टोंबर 2020 राहील.


जिल्हयातील जास्तीत जास्त शेतकऱ्यांनी या योजनेचा लाभ घ्यावा. योजनेच्या मार्गदर्शक सूचना व अधिक माहितीसाठी http://krishi.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळास भेट देण्यात यावी. असे आवाहन जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी यु.आर. घाटगे यांनी आवाहन केले आहे.

Post a Comment

0 Comments