उस्मानाबाद : आंतर जिल्हा प्रवासी वाहतूकीबाबत मार्गदर्शक सूचना जारी            उस्मानाबाद - राज्य शासनाने नुकतेच अनलॉक-4 सह मशिन बिगीन अगेन अंतर्गत मार्गदर्शक सूचना जारी केल्या असून आंतरजिल्हा प्रवासी वाहतूक करण्यावर असलेली बंदी उठविण्यात आली असल्याचे उपप्रादेशिक परिवहन अधिकारी,  उस्मानाबाद यांनी प्रसिध्दी पत्रकाद्वारे कळविले आहे.

त्या अनुषंगाने खाजगी प्रवासी बसेसमधून प्रवासी वाहतूक करतांना अंमलात आणावयाची कार्यपध्दती (Standard Operating Procedure i.e. SOP) जारी केली आहे. जिल्ह्यातील खाजगी प्रवासी बस ऑपरेटर यांना पुढील प्रमाणे सूचना देण्यात येत आहेत.खाजगी प्रवासी बस ऑपरेटर यांनी कोवीड-19 महामारीच्या पार्श्वभूमीवर केंद्र व राज्य शासनाने तसेच परिवहन विभागाने निर्गमित केलेल्या निर्देशांची तंतोतंत पालन करावे.

महाराष्ट्र मोटार वाहन नियम 1989 च्या नियम 20 (1) (x) मधील तरतुदीनुसार लोकसेवा वाहनाच्या प्रत्येक चालकाने आपले वाहन स्वच्छ व निर्जंतुकीकरण केलेल्या स्थितीत ठेवणे आवश्यक आहे. त्यानुसार प्रत्येक दिवशी प्रवासी बसचे निर्जंतुकिकरण करावे.बसचे आरक्षण कक्ष/कार्यालय, चौकशी कक्ष यांची वेळोवेळी स्वच्छता करावी. तसेच सदर ठिकाणी उपस्थित कर्मचाऱ्यांनी कर्तव्यावर असतांना मास्क, सॅनिटायझर्सचा वापर करावा. बसेस जिथे उभ्या राहतात. त्या ठिकाणी गर्दी होणार नाही. याची काळजी घ्यावी.

         मास्क परिधान न केलेल्या प्रवाशांना बसमध्ये प्रवशे देऊ नये. बसच्या प्रवेशव्दाराजवळ सॅनिटायझर ठेवण्यात यावे. तसेच बसमध्ये प्रवाशांच्या वापरासाठी काही अतिरिक्त मास्क ठेवण्यात यावेत.

बसमध्ये प्रवेश करणाऱ्या प्रवाशांची थर्मल गनद्वारे तपासणी करण्यात यावी, एखादया प्रवाशास ताप, सदी-खोकला इ.प्रकारची कोविड-19 आजाराची प्राथमिक लक्षणे दिसत असल्यास अशा प्रवाशांना बसमधून प्रवास करण्यास प्रतिबंध करण्यात यावा, कंत्राटी बस (सिटींग) वाहनांमध्ये प्रवासी एका आड एक पध्दतीने आसनस्थ होतील, अशाप्रकारे प्रवासी वाहतूकीस परवानगी असेल. स्लिपर बस वाहनांमध्ये डबल बर्थ वर एक प्रवासी तसेच स्वतंत्र सिंगल बर्थ वर एक प्रवासी या प्रमाणेस वाहतूकीस परवानगी असेल.

चालकाने प्रवासादरम्यान जेवण/अल्पोहार/प्रसाधन गृहाचा वापर या कारणाकरिता बस थांबवितांना ही ठिकाणी स्वच्छ आहेत.याची खात्री करावी.

बसमध्ये चढतांना व उतरतांना तसे खानपानाकरिता व प्रसाधन गृहाच्या वापराकरिता प्रवासदरम्यान बस थांबविली असतांना प्रवासी शारिरीक अंतर (social distancing) पाळतील याची दक्षता घ्यावी.प्रवाशांना बसमध्ये कचरा फेकू देऊ नये; त्यांना कचराकुंडीचा वापर करण्याच्या व बस स्वच्छ राखण्याच्या सूचना दयाव्यात.प्रवासी बसचे निर्जतुकीकरण करणे तसेच त्याचे अभिलेख ठेवणे याची जबाबदारी परवानधारकाची असेल.

उपरोक्त सूचनांचे पालन न केल्यास संबंधीत बसेसच्या परवाना धारकाविरुध्द मोटार वाहन अधिनियम 1988 केंद्रिय मोटार वाहन नियम 1989, आपत्ती व्यवस्थापन कायदा 2005 मधील तरतुदींनुसार उचित कायदेशिर कारवाई करण्यात येईल, याची नोंद घ्यावी. असे उपप्रादेशिक परिवहन अधिकारी यांनी कळविले आहे.

Post a Comment

0 Comments