उस्मानाबाद : खाजगी क्षेत्रात 402 पदे भरण्यासाठी इच्छुक पुरुष उमेदवारांच्या ऑनलाईन मुलाखती          उस्मानाबाद -सध्या राज्यभरात कोव्हीड - 19 प्रादूर्भावामुळे स्थलांतरीत कामगारांचा रोजगाराचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. या पार्श्वभुमीवर अनेक कारखाने/कंपन्या यांना आवश्यक मनुष्यबळाची मोठया प्रमाणवर कमतरता भासत आहे. तसेच सद्य:स्थितीत उस्मानाबाद जिल्हयात स्वगावी स्थलांतरीत झालेल्या नोकरी/कामगार/मजुर वर्गाचा रोजगाराचा प्रश्न निमार्ण झालेला असून तो तातडीने सोडवणे गरजेचे आहे.

      या उपाय योजनांचा भाग म्हणून जिल्हा कौशल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता मार्गदर्शन केंद्र,उस्मानाबाद आणि शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था उस्मानाबाद यांचे संयुक्त विद्यमाने खाजगी क्षेत्रातील नामांकित प्रतिथयश उद्योजक/ कंपनी यांचेकडील 402 पदे भरण्यासाठी पात्र व इच्छुक पुरूष उमेदवारांच्या ऑनलाईन पध्दतीने (स्काईप/व्हॉटसअप/फोनकॉल) माध्यमातून मुलाखती घेउन निवड प्रकिया करणार आहेत.

 

 

 

अ.क्र

उद्योजकाचेनाव

पदाचेनाव

संख्या

शैक्षणिक पात्रता

वय

1

Security &Intellgence Services India Ltd, (SIS) Pune.

सिक्युरिटीगार्ड/ सुपरवायझर.

200मुले

10 वी/12 वी पास.

21 ते 36

2

Piaggio Vehicles Private Ltd, MIDC, Baramati,  Pune.

जॉब ट्रेनी

100मुले

ITI – Fitter/Turner/ Painter/ Diesel Mech / Motor Mech / Welder/ Sheet Metal /Machinist.

HSC MCVC- Auto

19 ते 28

3

SMP Corporation, Pune +ÆiÉMÉÇiÉ

Valeo India Pvt Ltd.

ऑपरेटर

42 मुले

ITI – Fitter/Turner / Diesel Mech / Motor Mech

18 ते 26

Concentric Pumps Pvt Ltd.

ऑपरेटर

56 मुले

ITI – Fitter/Turner / Diesel Mech / Motor Mech

18 ते 26

4

Gurukrupa Engineering Works, MIDC Osmanabad.

वेल्डर/ टर्नर

04 मुले

ITI – Welder / Turner

20 ते 45

·        वेतन :- पद व शैक्षणिक योग्यतेनूसार राहील.

·        सुविधा:- कॅन्टीन, निवास, ट्रान्सपोर्टेशन इ. सुविधा याबाबत संबधित कंपनीच्या नियमानुसार, ऑनलाईन/फोनकॉल मुलाखतीच्या वेळी कंपनीचे अधिकारी सविस्तर माहिती व मार्गदर्शन करतील.

 

·        कार्यालयाचा संपर्कासाठी दुरध्वनी क्र : 02472 – 222236

·        महत्वाची सुचना -दिनांक 29 सप्टेंबर 2020 ते 05ऑक्टोबर 2020 पर्यंत उमेदवार ऑनलाईन अप्लाय करू शकतील. त्यानंतर संबधित उद्योजक/कपंन्याकडून मुलाखती/ निवड याबद्दल उमेदवारास वेळोवेळी कळविण्यात येऊन पुढील प्रकिया करण्यात येईल.

   या ऑनलाईन मेळाव्यात सहभागी होण्यासाठी पात्र उमेदवारांनी कौशल्य विकास व रोजगार उद्योजकता विभागाच्या www.rojgar.mahaswayam.gov.in या

 

 

संकेतस्थळावर जॉबसिकर रजिस्ट्रेशन (एम्प्लॉयमेंट नोंदणी) करुन आपल्या प्रोफाईल मध्ये शैक्षणिक पात्रतेची नोंद करणे अनिवार्य आहे. वैयक्तिक माहिती शैक्षणिक पात्रतेचा

तपशील मोबाईल, ई-मेल, पत्ता  अद्यावत करावा. त्यानंतर मेळाव्यात ऑनलाईन अप्लाय करण्यासाठी पुढीलप्रमाणे स्टेप्स कराव्यात.

Jobseeker Login > Enter Aadhar Id/ Registration Id > My Profile >Pandit Dindayal Upadhyay Job Fair > District Select > Osmanabad> Click Vacancy Listing मधून दिसणाऱ्या रिक्तपदानूसार आपल्या शैक्षणिक पातत्रेनूसार पात्र असलेल्या पदासाठी अप्लाय करावेत.

 

       या ऑनलाईन रोजगार मेळाव्यासाठी जास्तीत जास्त इच्छुक उमेदवारांनी  सहभागी व्हावे असे आवाहन सहायक आयुक्त, जिल्हा कौशल्य विकास,रोजगार व उद्योजकता मार्गदर्शन केंद्र, उस्मानाबाद यांनी प्रसिध्दी पत्रकाव्दारे कळविले आहे.

Post a Comment

0 Comments